Drepturile de personalitate

Asistență cuprinzătoare și profesională pentru gestionarea perfectă a litigiilor.

Specializarea noastră

Drepturile de personalitate

Firma este preocupată de protejarea drepturilor subiective absolute ale persoanei ca atare. Aceste drepturi sunt protejate de Constituția italiană, de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Această ramură de drept acoperă o gamă largă de aspecte, iar printre principalele tipuri de aspecte acoperite de Cabinetul de Avocatură Guffanti se numără: asistența în întocmirea DAT-urilor (testamente în viață), protecția celor slabi cu asistență de specialitate în procedurile de decădere și incapacitate, administrarea pensiei de întreținere, dreptul la viața privată cu un accent deosebit pe Codul de confidențialitate și pe Codul general de protecție adatelor . (Regulamentul (UE) 2016/679), precum și procedurile de despăgubire pentru daune materiale și morale în toate cazurile în care sunt încălcate drepturile personale.
diritto della personalità