Legislația muncii

Asistență cuprinzătoare și profesională pentru gestionarea perfectă a litigiilor.

Specializarea noastră

Legislația muncii

Firma a dobândit cunoștințe considerabile în domeniul dreptului muncii, datorită experienței semnificative acumulate de-a lungul anilor de către proprietarul însuși, care a lucrat în această disciplină și ca profesor universitar.

diritto del lavoro
Firma asistă:

Societățile comercialeîn ceea ce privește:

concedierile colective și individuale, planurile de reorganizare a societății și restructurarea forței de muncă, redactarea contractelor de muncă pentru fiecare categorie de lucrători care activează în diferite sectoare și pentru diferite sarcini; smart-working și formele contractuale și protecția acestora; acordurile de neconcurență, de confidențialitate și de stabilitate, procedurile de gestionare a confidențialității, utilizarea instrumentelor informatice și a e-mail-ului, precum și aplicarea sancțiunilor disciplinare și a codului disciplinar.

Lucrătorul:

In diferitele etape de stabilire și calificare juridică a raportului de muncă (munca „la negru”, transferuri, schimbări de atribuții și alte condiții patologice ale contractului de muncă); smart-working și formele contractuale și protecția acestora; acuzații disciplinare, conduita și încetarea raportului de muncă (demisie, contestarea concedierilor, reintegrarea la locul de muncă) accidente de muncă și despăgubiri pentru daune, protecția drepturilor lucrătorilor în caz de discriminare și hărțuire și orice altă formă de încălcare a răspunderii angajatorului; asistență în procedurile de conciliere sindicală și în litigii, atât pe cale judiciară, cât și extrajudiciară; recuperarea creditelor de muncă.